پیچیدگی مناسبات اجتماعی و گسترش روابط افراد ،گذر از زندگی سنتی به سوی زندگی مدرن ماشینی و رویارویی با دنیای تکنولوژی و سرعت، اشخاص را در معرض انواع آسیب های اجتماعی غیر قابل پیش بینی قرار داده است.برای پیشگیری و رهایی از این مشکلات چاره ای جز کمک گرفتن از افراد متخصص و خبره نیست از همین روی بنیان گذاران موسسه حقوقی و داوری سپنتا بر آن شدند یاری رسان هموطنان خویش چه در داخل و چه در خارج از کشور باشند و با گرد هم آوردن گروهی از وکلای متعهد و با تجربه در راستای احقاق حق و تحقق عدالت گام بردارند.