پکیج های آموزشی

کاربر گرامی تمامی پکیج های آموزشی توسط مدرسان دانشگاه تهیه وارائه گردیده است. لطفا نسبت به تکمیل موارد زیر اقدام نمایید.

نوع درخواست
درخواست پیشنهادی
نحوه آموزش
شماره واتساپ(جهت ارسال قیمت پکیج مورد درخواست شما)